مقام معظم رهبری مدظله العالی
پخش آثار

شعرهای عاشقانه و احساسی

شنبه 23 اردیبهشت 1396 | 0 دیدگاه

شعرهای عاشقانه و احساسی

زیباترین شعرهای عاشقانه و احساسی

من مال توام ،مثل نگهبان نگهم دار
در جیب خودت جابده،پنهان نگهم دار!

من مست تو هستم،تو اگردولت عشقے
باضربـہ ے شلاق مسلمان نگهم دار!

من قالے پر مشترے ات میشوم اما
جان پدرت در خود ایران نگهم دار!

یڪ عمر زیاداست-ولے زحمت اگر نیست-
تا ردشدن ؋ـصل زمستان نگهم دار

وقتے ڪـہ پزشڪان همـہ ڪردند جوابم
مؤمن شو وبا نذر خراسان نگهم دار

دریایم وآسودگے ام عین ملال است
حتّے شدہ با زور، پریشان نگهم دار!

“مادولت عشقیم ڪـہ دورش سپرے نیست”
پس دور نزن،در خود میدان نگهم دار …

 

زیباترین شعرهای عاشقانه و احساسی

 

نمیگیرد ڪسے
همچون نـ؋ـس در سینـہ جایت را …
چـہ باشے چـہ نباشے ، دم بـہ دم دارم هوایت را …

 

زیباترین شعرهای عاشقانه و احساسی

 

چقدر درڪ شدن دلنشین است.
این ڪہ گاهے ،همدمے ،
همراهے باشدڪہ تو را بـ؋ـهمد
و بداند ڪہ تو همیشہ همان آرام و صبورے
ڪہ گاهے بے حوصلہ میشود
دادو؋ـریاد راہ مے اندازد و همہ را بہ هم میریزد
اینڪہ ڪسے باشد ڪہ بـ؋ـهمد
بے حوصلگے هایت از دلتنگیست
از سر خستگے….
و بہ جاے ناراحت شدن و اخم ڪردن
حر؋ هایت را بہ دل نگیرد و با محبت آرامت ڪند
خوب است ڪسے باشد
ڪہ تورا بپذیرد و ڪنارت باشد
با همہ ے بدے ها و بے حوصلگے هایت…
با تمام اعصاب خوردے ها و غر زدن هایت
و یادش نرود ڪہ توهمان همیشگے هستے..
ڪہ…ـ؋ـقط…ڪمے…دلتنگ شدہ…‍

 

زیباترین شعرهای عاشقانه و احساسی

 

‍ غزل غزل ترانـہ شد ، نگاـہ عاشقانـہ ات
قسم بـہ چشمهاے تو ، گر؋ـتـہ دل بهانـہ ات

 

قلم نوشتـہ از غمت ، سرود تلخ انتظار
تمام حر؋ هاے من ، ز غم شدہ ترانـہ ات

 

ڪجا شدے ڪـہ تا ابد ، در اشتیاق دیدنت
بـہ جستجوے تو دلم ، روانـہ شد بـہ خانـہ ات

 

هنوز ماندہ در ؋ـضا ، شمیم عطر عاشقے
طنین خندہ هاے تو ، صداے جاودانـہ ات

 

بـہ روے قاب عڪس تو ، غبار غم نشستـہ و
شدہ همـہ وجود من ، دو چشم شاعرانـہ ات

 

براے خاطرت ولے ، اگر چـہ شعر گـ؋ـتـہ ام
نـہ شاعرم نـہ مدعے ، گر؋ـتـہ دل بهانـہ ات …

 

دو سـہ خط وصـ؋ تو گـ؋ـتن ، چـہ گناهے دارد ؟
در خیالات تو خـ؋ـتن ، چـہ گناهے دارد ؟

 

یڪ بغل ، خواب خوش و ناز در اغوش غزل
با تو گـ؋ـتن ، وَ شنـ؋ـتن ، چـہ گناهے دارد ؟

 

مگر این نیست ڪـہ من عاشق و همراـہ تو ام ؟
هِے نگو واے تو و من ، چـہ گناهے دارد

 

زندگے قبل تو بگذشت و عزیزم با تو
باز هم صر؋ گذشتن ، چـہ گناهے دارد ؟

 

از چـہ رو طعنـہ بـہ چشمانِ خمارم زدہ اے ؟
شب و روز مستِ تو گشتن ، چـہ گناهے دارد ؟

 

دلبرم باز غزل رو بـہ شڪایت ها ر؋ـت
مگر این سادہ دلِ من ، چـہ گناهے دارد ؟

 

میان بزم خوبانم دلم تنگ نگاـہ تو
گنـہ باشد اگر عشقت ، بـہ دل دارم گناـہ تو

 

مرا این نوبت آخر بـہ آغوشے تو مهمان ڪن…
ڪـہ شاید دل بے آساید شبے را در پناـہ تو…

 

تو را اے شاـہ بانو با خودم هم قصـہ میخواهم
برایت سخت جنگیدم ڪـہ باشم پادشاـہ تو

 

پلنگے زار و بے تابم ڪـہ از شب هم نمیترسم
من آن مجنون مهتابم میان شامگاـہ تو

 

خداحاـ؋ـظ ڪـہ میگـ؋ـتم جوابم را نمیدادے
دو چشمت اشڪ میبارد همین باشد گواـہ تو

 

دعایت میڪنم هرشب اگر ڪردے تو نـ؋ـرینم
شبیـہ لڪـہ اے روشن سـ؋ـیدم در سیاـہ تو

 

مرو از نزد من دلبر ڪـہ مهرت در دلم دارم
مرا از خود مران جانا ڪـہ هستم خیرخواـہ تو …

 

زیباترین شعرهای عاشقانه و احساسی

 

دوست دارم …
چشمهایت را قاب ڪنم!
و بر طاقچـہ دل بگذارم
تا آخرین دلشورہ هایم
در شیرینے نگاهت محو گردد …

 

ایران ناز

موضوع : گوناگون ، تفریحی ، | 554 بازدید

پست های مرتبط

دیدگاه خود را ارسال کنید

comments
کد امنیتی رفرش
مطالب بر اساس
بازدید
جدید ترین
پیشنهادی
×