عنایتی که سال ها در نوک پیکان تیمش حضور یافته و چارچوب را می شناسد دیروز در اولین خط تیمش کاملا سردرگم بود. او دردقیقه8 کارت زرد گرفت و در دقیقه40هم کارت دوم را به جان خرید تا تیمش 10نفره شود اما این اخراج را نباید به پای عنایتی نوشت.

این اشتباه مربی اوست که شرایط بازی را به یکباره برای او عوض کرده و اورا در درگیرترین منطقه زمین قرار داده در حالیکه عنایتی همواره در آزادترین منطقه زمین حضور داشته و مشخصا راه و رسم دفاع کردن و مدافع بودن را نمی داند.

عکس بالا مربوط به صحنه ای است که عنایتی در ابتدا محسن کریمی را رها کرد اما در ادامه مجبور شد زیر پای او تکل بزند چرا که فاصله زیادی بین کریمی جوان و دروازه لک وجود نداشت.

شاید اگر عنایتی در زمین استقلال بود حتی تا دقیقه90 هم  تکل نمی زد، اما هنگامی که مجبور شد از دروازه خودی دفاع کند، راهی به جز خطا پیدا نکرد چون در جای اشتباه قرار گرفته بود.

مربی صبا می توانست در این بازی از سه مدافع استفاده کند و در عوض با بیشتر کردن هافبک ها، کناره های تیمش را تقویت کند و عنایتی باتجربه را در نوک پیکان تیمش قرار دهد تا قدرت تهاجمی صبا بیشتر شود اما او با انتخابی نادرست هم قدرت تهاجمی تیمش را ضعیف کرد و هم قدرت تدافعی آن را!